Copie de Vertical-White.png

SẮP XẾP, KẾT NỒI VÀ PHÂN TÍCH

dữ liệu sản phẩm với

 MỘT NỀN TẢNG DUY NHẤT

Kết nối thông tin sản phẩm của bạn đến toàn hệ thống đa kênh omnichannel

Tìm hiểu thêm

+50%

Cải thiện năng suất

Một nền tảng tích hợp duy nhất giúp gia tăng năng suất của bạn, sử dụng mọi lúc mọi nơi, và được thiết kế để tiết kiệm thời gian, giúp đơn giản hóa công việc.

Làm cách nào CẢI THIỆN năng suất

  • Tiết kiệm thời gian cho từng công việc được giao. 

  • Phân chia và giao quyền hoạt động cho các nhóm. 

  • Tìm ra những điểm yếu về chất lượng và lên kế hoạch hành động nhanh nhất để đạt được chất lượng tốt nhất.

  • Bảng điều khiển theo dõi hoạt động.

  • Tận hưởng các công cụ hỗ trợ giúp bạn trong công việc hằng ngày.

  • Quản lý phương tiện truyền thông, quy định và các kết nối từ một nền tảng.

Một giải pháp hoàn chỉnh, linh hoạt và thân thiện với người dùng để quản lý thông tin sản phẩm

Sắp xếp

nội dung

Tối ưu

hóa

Thúc đẩy

kết nối

Phân tích

đữ liệu

Nền tảng aeho hoạt động như thế nào?

Bắt đầu ngay hôm nay với tính năng nhập dữ liệu siêu chất

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

arrow&v
arrow&v
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
iconmonstr-medium-1-240.png