Copie de Vertical-White.png

Quản lý tất cả

KÊNH BÁN HÀNG

từ

 MỘT NỀN TẢNG DUY NHẤT

Kết nối thông tin sản phẩm của bạn đến toàn hệ thống đa kênh omnichannel

Tìm hiểu thêm

+20%

Gia tăng doanh số

Gia tăng doanh số, tỉ lệ chuyển đổi, và duy trì khách hàng hiện tại với thông tin chất lượng tại mỗi điểm liên hệ.

Cải thiện năng suất

Một nền tảng tích hợp duy nhất giúp gia tăng năng suất của bạn, sử dụng mọi lúc mọi nơi, và được thiết kế để tiết kiệm thời gian, giúp đơn giản hóa công việc.

+50%

Làm cách nào

GIA TĂNG doanh số

  • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng

  • Mở nhiều kênh bán hàng mới

  • Giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường

Làm cách nào

CẢI THIỆN năng suất

  • Chuẩn hóa chất lượng nội dung của bạn

  • Thúc đẩy công việc của nhóm

  • Chia sẻ nội dung lên các kênh và nền tảng khác nhau

Một giải pháp hoàn chỉnh, linh hoạt và thân thiện với người dùng để quản lý thông tin sản phẩm

Sắp xếp

nội dung

Tối ưu

hóa

Thúc đẩy

kết nối

Phân tích

đữ liệu

Nền tảng aeho hoạt động như thế nào?

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

arrow&v
arrow&v
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
iconmonstr-medium-1-240.png